ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

หน้าเว็บไซต์ต่างๆใน Thairealhome.com ดำเนินการและควบคุมดูแลโดย บริษัท เอ มัสท์ อิลิเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ก่อนเข้าใช้บริการ (บริการทั้งหมดของบริษัทฯ รวมๆ คือ “บริการ”) เว็บไซต์ของบริษัทฯ เรารบกวนผู้ใช้งานทุกท่านได้ทำการอ่านและทำความเข้าใจกับ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการก่อน และท่านได้ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้แล้วก่อนการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลหรือหลักเกณฑ์ลงประกาศโฆษณา และท่านได้ตกลงและยอมรับว่าท่านได้ทำการอ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขต่างๆของเว็บไซต์ นอกจากนี้ท่านได้อ่าน เข้าใจและ ยอมรับแล้วว่า เราอาจจะมีการ เปลี่ยนแปลง เพิ่ม ปรับปรุง ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวได้ในอนาคต จากการพัฒนาระบบการให้บริการและการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถาณการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นเราแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ นโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนยอมรับและใช้บริการ

หน้าที่ของ Thairealhome.com

บริษัท เอ มัสท์ อิลิเม้นท์ จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเว็บไซต์ ผลิตและดูแลเว็บไซต์ Thairealhome.com ไม่ได้ทำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาที่ดิน รับเหมาก่อสร้าง เพราะฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่มีการเรียกเก็บค่านายหน้าหรือคอมมิชชั่นจากการขายหรือปล่อยเช่าอสังหาฯ ได้ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการพัฒนาเว็บไซต์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ โดยรายได้หลักจะมาจากการขายโฆษณาและขายแพ็กเกจสมาชิกสำหรับบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพราะฉะนั้นท่านได้ตกลงและยอมรับที่การบริการของเราจะมีโฆษณาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้โฆษณาที่มีประโยชน์และตรงต่อความสนใจของผู้ใช้งาน ทั้งนี้บริษัทฯจะแสดงโฆษณาขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากข้อมูลผู้ใช้งานและพฤติกรรมการใช้งานของแต่ละคน กรุณาอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ท่านผู้ใช้ได้ยอมรับก่อนการใช้บริการเว็บไซต์ของเราแล้วว่า ข้อมูลทุกชนิดและรูปแบบที่ส่งให้บริษัทฯ ถือเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ให้สิทธิข้อมูลนั้นแก่บริษัทฯ และเป็นข้อมูลสาธารณะที่สามารถเปิดเผยได้ แล้วไม่เป็นกรรมสิทธิ์ ไม่จำกัดอายุเวลา และบริษัทฯสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับ ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข ทำขึ้นมาใหม่ได้ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น และข้อมูลทั้งหมดที่มาจากท่าน ท่านจะต้องยอมรับว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ หากเกิดเหตุหรือปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านเป็นคนลงประกาศโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นการลงประกาศหรือการลงข้อมูลหรือให้ข้อมูลรูปแบบใดก็ตามหรือในบริการใดก็ตาม และไม่ว่าจะเป็นรูป บทความ ข้อความ หรือในรูปแบบใดก็ตาม ท่านผู้ใช้บัญชีนั้นๆที่ทำการเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

ขอบเขตของผู้ใช้งาน

หากท่านผู้ใช้งานไม่ได้ทำอาชีพนายหน้าอสังหาฯหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอสังหาฯ ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการบริการสำหรับการใช้งานเป็นการส่วนตัวเท่านั้นการใช้งานสำหรับการพาณิชย์ทั้งหมดถูกจำกัดอยู่เฉพาะตัวผู้ใช้เท่านั้น และท่านไม่สามารถแบ่งหรือแชร์บัญชี Thairealhome.com ให้กับใครทั้งสิ้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการนำบริการและข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์ Thairealhome.com ซึ่งท่านยอมรับว่าได้รับความคุ้มครองทางด้านลิขสิทธิ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อความ บทความ เนื้อหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ เสียงและภาพกราฟฟิกทั้งหมด ไปทำซ้ำ เผยแพร่ ดัดแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตและยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทฯ ในส่วนข้อมูลและเนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์ อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อวัตถุประสงค์หลักคือให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานมากขึ้น นอกจากนี้ท่านได้ยอมรับที่จะปฎิบัติตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบและการรับประกัน

บริษัท เอ มัสท์ อิลิเม้นท์ จำกัด รวมไปถึงกรรมการของบริษัทฯ พนักงานและตัวแทนที่ เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบในแง่ของความเสียหายหรือค่าเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะกรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้งานและบริการของเว็บไซต์ รวมไปถึงความผิดพลาดที่ระบบการจัดการเว็บไซต์ การหยุดชะงัก ความไม่สมบูรณ์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้งานจะต้องยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบสำหรับค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ จะเกิดขึ้น ซึ่งหลักเกณฑ์เหล่านี้ได้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย

บริษัทฯพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะนำข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุดรวบรวมไว้ให้ผู้ใช้งานได้ใช้ประโยชน์ฟรี อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดได้ เนื่องจากข้อมูลบางส่วนได้มาจากแหล่งอ้างอิงอื่นๆที่ไม่มีการรับประกันความสมบูรณ์ และมาจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความผิดพลาดหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่แสดงผลผิดพลาด และความไม่สมบูรณ์ทั้งหมด รวมถึงข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดหรือไม่ถูกต้องบนเว็บไซต์ หากท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขนี้หรือฟ้องบริษัทฯ เรามีสิทธิที่จะเพิกถอนการให้บริการทั้งหมดได้โดยไม่มีการคืนค่าเสียหายและค่าบริการ