ความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอ มัสท์ อิลิเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์ Thairealhome.com  ขอขอบคุณทุกท่าน โดยทางบริษัทได้เคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของท่านและสัญญาว่าเราจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นอย่างดี

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายไทย โดยเรารวบรวมข้อมูลต่างๆจากท่านไว้เพื่อสำหรับการให้บริการของเรา เราสนับสนุนให้ท่านอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเก็บและใช้ข้อมูลของเรา

โมเดลธุรกิจโฆษณาและระบบสมาชิกบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

การบริการและระบบสนับสนุนต่างๆของ Thairealhome.com ได้ถูกสนับสนุนจากรายได้จากค่าโฆษณาและระบบสมาชิกบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก โดยรายได้จากค่าโฆษณานี้ได้ช่วยให้เราสามารถให้บริการฟรีแก่ผู้ใช้ทั่วไป และยังสนับสนุนให้เราคิดค้นและพัฒนาบริการใหม่ๆเพิ่มขึ้น

เราต้องการจะนำโฆษณาที่เหมาะสม ตรงใจและมีประโยชน์กับท่านผู้ใช้งานทุกท่าน ซึ่งเราจะนำเสนอโฆษณาตามพื้นฐานของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้จากข้อมูลของท่านและพฤติกรรมการใช้งานของท่าน โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกปิดเป็นความลับ ยกเว้นตามกรณีที่จะอธิบายต่อไปนี้

เมื่อท่านใช้บริการของ Thairealhome.com เราจะมีการเก็บข้อมูลของท่านทั้งทางตรงจากที่ท่านกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มของเราและทางอ้อมผ่านแหล่งอื่น ข้อมูลเหล่านี้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลสถานที่ตั้ง ชนิดของบราวเซอร์การเข้าใช้งาน แหล่งอ้างอิง จำนวนหน้าที่เปิดดู ระยะเวลาในการเข้าชม และข้อมูลอื่นๆ โดยเรานำเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์รวมกับข้อมูลอื่นๆ เช่น พฤติกรรมการใช้งานของท่านผ่านทางบนเว็บไซต์หรือการบริการของเรา ความยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ ถือว่าท่านกำลังอนุญาตหรือยินยอมให้เราใช้ข้อมูลต่างๆและข้อมูลสารสนเทศนั้นตามข้อกำหนด เมื่อท่านให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลทั้งหลายตามนโยบายนี้ ซึ่งรวมถึงสิทธิของท่านที่จำกัดให้เราใช้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลของท่าน การเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลของท่านภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  • เปิดเผยข้อมูลตามขอบเขตที่กฎหมายได้มีการระบุความต้องการไว้
  • เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทางกฎหมายที่ดำเนินการอยู่ หรือคาดว่าจะดำเนินการ
  • เปิดเผยข้อมูลในกรณีใช้สิทธิ์ปกป้องสิทธิทางกฎหมาย อย่างเช่น เพื่อการป้องกันกรณีฉ้อโกง เป็นต้น
  • เปิดเผยข้อมูลกรณีดำเนินการตั้งข้อหา
  • เปิดเผยข้อมูลผู้ซื้อธุรกิจ หรือสินทรัพย์
  • เปิดเผยข้อมูลในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล

Thairealhome.com อาจจะมีการวางหรือใช้ระบบ Cookie ลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์การสื่อสารของท่านและใช้ Cookie เพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อของท่าน รวมทั้งการใช้บริการของท่าน และข้อมูลบัญชี Thairealhome.com ของท่าน เราใช้งาน Cookie เพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ รวมไปถึงการบ่งชี้ความสนใจของท่าน รวมไปถึงการวัดและตรวจสอบประสิทธิภาพของโฆษณา ที่ท่านค้นหรือเปิดดูเป็นประจำ ท่านอาจปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของ Browser และปิดการใช้ Cookie ซึ่งทั้งนี้การปิดระบบ Cookie จะส่งผลให้หลายบริการทางหน้าเว็บไซต์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนั้นเรายังใช้เครื่องมือวิเคราะห์จากแหล่งอื่น เช่น Google Analytics เพื่อใช้ในการนับจำนวนผู้ใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ รวมไปถึงติดตามและเก็บข้อมูลรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้งานในเวลาต่างๆ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ เราจะเก็บข้อมูลรายละเอียดการใช้งานของท่านเช่น คำศัพท์หรือหัวข้อหรือสถานที่ที่ท่านใช้ในการค้นหา รวมถึงการเก็บข้อมูลรายละเอียดหน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าชมบ่อย ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ และพัฒนาระบบต่างๆ รวมถึงบริการต่างๆที่บริษัทมีอยู่หรือจะมีในอนาคต

ในกรณีที่ท่านเชื่อมต่อการบริการของเรากับทาง Social Network เราจะมีการขอข้อมูลจากบัญชี Social network ของท่านซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายส่วนตัวนี้

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Thairealhome.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และภาพรวมตลาดอสังหาฯ ยกตัวอย่างเช่น เราอนุญาตให้ท่านสามารถลงประกาศ ข้อความ รีวิว และแสดงความเห็น เกี่ยวกับตัวบทความและรายการอสังหาริมทรัพย์รวมถึงตัวนายหน้าอสังหาฯ โดยข้อมูลส่วนมากจะเป็นข้อมูลเปิดสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตัวอสังหาฯ ยกเว้นส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับตัวบุคคล เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ทุกท่านและวงการอสังหาริมทรัพย์ ทางบริษัทพยายามจะทำให้ข้อมูลเหล่านี้เข้าถึงได้ฟรีจากการให้บริการจากเรา มีมืออาชีพจากหลากหลายสาขาที่ทาง Thairealhome.com รวบรวมไว้ โดยเราอนุญาตให้ท่านสามารถทำการรีวิวหรือแสดงความคิดเห็นหรือประเมินการทำงานของบริษัทเหล่านั้นหรือตัวบุคคลในบริษัทเหล่านั้นได้ในส่วนของการรีวิวหรือการประเมินการทำงาน

โฆษณาเกี่ยวโยงพฤติกรรม

เรารวมการโฆษณาที่เกี่ยวกับพฤติกรรม หมายความว่าเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา เราจะใช้ Cookie เกี่ยวโยงกับข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของท่านกับเว็บไซต์ Thairealhome.com ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะรวมถึง หัวข้อที่เข้าชม, วันและเวลาที่ท่านเข้าดูหัวข้อต่างๆ, เครื่องมือที่ใช้ในการเข้าเว็บไซต์, หมายเลขประจำคอมพิวเตอร์ในระบบอินเตอร์เน็ต หรือ Internet Protocol Address (IP Address) โดยเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการแสดงโฆษณาที่เหมาะสมและเป็นสิ่งที่ท่านกำลังสนใจอยู่ และโฆษณาเหล่านี้จะมาจากผู้สนับสนุนและลูกค้าการบริการของเรา

ติดต่อ Thairealhome.com

คุณสามารถเข้าถึง อัพเดทข้อมูล และลบข้อมูลส่วนตัวได้ที่บัญชีส่วนตัวของท่าน โดยเข้าสู่ระบบบัญชีของท่าน หรือส่งอีเมลไปที่ [email protected] เราพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ จัดการข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราอาจไม่สามารถลบข้อมูลบางส่วนแบบถาวรได้หรือโดยทันทีได้ เนื่องจากต้องเก็บข้อมูลไว้เพื่อทำรายงานการทำงาน รายงานผลการเงิน รายงานสถิติการใช้งาน และการรายงานบัญชีตามกฎข้อบังคับของบริษัท

ท่านได้ยอบรับเงื่อนไขทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้วก่อนการเข้าใช้บริการของเว็บไซต์ Thairealhome.com

ทีมงาน Thairealhome.com